Korpiklaani - Manala 2012

Korpiklaani Manala

Album mới nóng của Finish folk metal band Korpiklaani dành cho những tháng ngày sôi động với beer beer, vodka...
Related
Ascending to Infinity
Oakenshield - Lagecy
Sombra y Anhelo

Chúc các bạn ngon tai với những tác phẩm mới của Korpiklaani, dưới đây là link down phiên bản tiếng Anh của album Manala

CD 2 (English Version):
01. Honor
02. At The Huts Of The Underworld
03. The Steel
04. Soil Of The Corpse
05. Predator's Saliva
06. Dismal
07. Ieva's Polka
08. Husky-Sledge (English Version)
09. Dolorous (English Version)
10. Dream
11. Off To The Hunt

Các album khác của Korpiklaani mời download tại đây

Related