Posts

Showing posts from March, 2010

Here comes the Sun - The Beatles

Rân ka nhạc cổ số 34 Vậy là mùa đông dài lê thê cô đơn và lạnh lẽo đã qua thật rồi mặt trời của a à...

We all live Under the same sun

Related Nhật thực hình khuyên Ảnh lễ hội hoa hoét May mà không thắng Đến hẹn lại xoắn, 27/3 này Giờ Trái đất, nhưng có lẽ 60' ngắn ngủi ấy sẽ vô ích nếu mỗi người chúng ta chẳng có tí tẹo í thức gì...