Posts

Showing posts from January, 2014

Money - Khi Đồng Tiền tiêu Con người

Thằng người tự hào là sinh vật thông thái nhất quả đất; Chúng ta kinh doanh, làm giàu, mua sắm và tiêu tiền; nhưng liệu ta có ý thức được rằng Con Người đang tiêu Tiền , hay Tiền đang tiêu Người ???