Posts

Showing posts from June, 2014

Đắng lòng nghe Losing My Religion

Khó khăn, thất vọng và chẳng còn niềm tin vào cuộc sống; đó là lúc bạn nên dừng lại và thưởng thức ca khúc này. Vì lẽ ngày hè nóng nực còn dài và còn nhiều lắm những nỗi buồn