Posts

Showing posts from May, 2012

Oakenshield - Legacy 2012

Rân ka nhạc cổ số 66
Dành tặng các bạn yêu tinh thần sử thi phương Bắc. Đã lâu lâu rồi mới lại có một dấu ấn của viking/pagan hào hùng mà lôi cuốn đến vậy..
Related
Sombra Y Anhelo
Escapism - Peter Crowley
Anathema- Falling Deeper