Posts

Showing posts from April, 2010

Empyrium - The Ensemble of Silence

Related
Here comes the Sun
Secret Voyage
Stronghold - Summoning
Rân ka nhạc cổ số 35
Lại một ngày trở gió, lại một ngày được nghỉ, một ngày nằm lì một chỗ, thưởng thức Ensemble of Silence...

Dịch thuật cùng Google Translate

Related
Tuyển tập thư tình
Science lovers
Sư tàu khựa đây
Chúng ta đã có "vô tư đi" là "no four go" hay "thích thì chiều" là "like is afternoon" thì công cụ chuyển ngữ của Google cũng đang trêu ngươi người sử dụng bằng kiểu dịch tương tự...