Posts

Showing posts from September, 2013

Những cơn mưa mùa thu với Forever Autumn

Mùa thu, mùa của cô đơn u sầu lùa về qua từng cơn gió, từng hạt mưa, và qua cả những âm thanh trong Forever Autumn nữa. Lắng nghe tác phẩm trình bày bởi Justin Hayward và cảm nhận rung động đầu tiên của mùa thu...