Posts

Showing posts from April, 2015

Chuyện ở xứ lừa: lợn, chó và cừu

Bài viết kỉ niệm blog tròn 8 tuổi. Rất hằn học và chảnh chọe. Độc giả lưu ý cân nhắc trước khi đọc. Ngày nảy ngày nay, ở xứ lừa nọ, có một xã hội nơi ba loài sống với nhau chan hòa, đối xử với nhau như .. động vật...