Posts

Showing posts from January, 2013

Nightwish - Imaginaerum & The Score

Rân ka nhạc cổ số 72 Những ngày đầu năm tẻ nhạt với không một điểm nhấn album hay, ta lại lật lại đĩa cũ của năm 2012 còn sót lại thưởng thức nốt...