Posts

Showing posts from May, 2014

Song Within A Song - nơi bình yên trong tâm trí

Giữa cuộc sống của những bề bộn, bạn có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ thế giới này; nhắm mắt lại, bước vào hư vô và mãi mãi không còn tồn tại?