Posts

Showing posts from April, 2013

Sinh nhật lần thứ 6 rồi đấy

Tối nay Hà Nội mưa rả rích buồn; Chợt nhớ một năm qua trôi đi thật nhanh, và chặng đường blogger của mình lại già thêm một tuổi...

The Sins of thy Beloved - Lake of Sorrow

Đêm trong nỗi buồn, trong bạt ngàn thất vọng của niềm tin đánh mất. Bạn đã bao giờ nghe Lake of Sorrow trong những đêm như vậy?