Posts

Showing posts from July, 2009

Summoning - Land of the dead

Related
23. Xứ sở thần thánh
22. Farewell Y360
21. Bài hát tặng em
Rân ka nhạc cổ số 24 presents
Hết 1 tháng hè buồn chán, black một tí cho đỡ vui. Hôm nay tớ giới thiệu cho ae band đã đc PR ngay từ số 1...

Sư tàu đei

Related
Mừng quốc tế thiếu nhi
Ảnh trần quán hy mây mưa với lưu diệc phi
Hậu Titanic
enchi cũ post lại cho đỡ vui

mềnh ko theo đạo nên bôi nhọ bọn khựa tí, ae xem nhé..

Rivendell - xứ sở thần thánh

Rân ka nhạc cổ số 23 presents:
Nghỉ hè đc 1 tuần, làm cái entry bắt đầu cho 1 tháng 7 nhàn hạ cho đỡ vui...