Posts

Showing posts from November, 2013

Rhapsody of Fire - Dark Wings Of Steel

Studio album thứ nhiều lắm của Rhapsody of Fire huyền thoại. Bạn mong chờ sự thay đổi hay khác biệt nào từ họ, cùng thưởng thức Dark Wings of Steel nhé.