Posts

Showing posts from March, 2013

Ulver - Kveldssanger - cơn mưa ban chiều

Rân ka nhạc cổ số 73. Đêm rả rích mưa rơi, cảm giác thật là nhẹ nhõm khi nghe lại album đã quá cũ từ những năm tháng đầu tiên của Ulver