Posts

Showing posts from April, 2017

Where we started, is where we end

Chúng ta đã cùng nhau đi qua chặng đường 10 năm dài rồi đó, các bạn của tôi ạ.