Posts

Showing posts from July, 2012

Kathy's Song - Simon and Garfunkel

Cực ngắn, Mưa rả rích đêm ngày, bạn nghe gì, bạn nhớ ai đêm nay? Related Pink Floyd - Hey You Rock Ballads'names My Valentine - McCartney

Pink Floyd - Hey you. Bức tường giam hãm

Không phải là một bài viết về rân ka như mọi lần, nhưng sự thực đây mới chính là một trong những thể loại rân ka tuyệt vời nhất mà tớ từng nghe...