Posts

Showing posts from November, 2014

Pink Floyd - The Endless River - dòng chảy bất tận

Tôi yêu thứ âm nhạc này, lắng nghe nó quá nhiều lần, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, để hiểu hết ý nghĩa trong nó, tôi còn phải học hỏi, tìm hiểu và khơi dậy cảm xúc hơn nữa. Và với Endless River , xin dành đôi lời cho các fan yêu progressive rock và Pink Floyd.