Posts

Showing posts from November, 2014

Pink Floyd - The Endless River - dòng chảy bất tận

Tôi yêu thứ âm nhạc này, lắng nghe nó quá nhiều lần, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, để hiểu hết ý nghĩa trong nó, tôi còn phải học hỏi, tìm hiểu và khơi dậy cảm xúc hơn nữa. Và với Endless River, xin dành đôi lời cho các fan yêu progressive rock và Pink Floyd.