Posts

Showing posts from April, 2016

People Are Strange - The Doors

Một sáng thức giấc, bên bộn bề công việc của ngày mới, bạn có bao giờ tự hỏi: hay là mình sẽ trở thành một người khác?