Posts

Showing posts from October, 2012

Rock Ballads 80, 90 và những điểm nhấn - p2

Phần 2 . Tiếp tục với những bản ballads của thập niên 90 đã lớn cùng thế hệ chúng ta... Related Autumn Leaves Rock ballads 1980s Kathy's song