Posts

Showing posts from October, 2012

Rock Ballads 80, 90 và những điểm nhấn - p2

Phần 2.

Tiếp tục với những bản ballads của thập niên 90 đã lớn cùng thế hệ chúng ta...

Related
Autumn Leaves
Rock ballads 1980s
Kathy's song