Posts

Showing posts from July, 2007

Only in Bách Khoa Hà Nội

Xin chia sẻ đôi điều với anh em về ngôi trường thân thương mà em đang theo học: