Posts

Showing posts from February, 2015

Dreamer, dám ước mơ, dám thực hiện

Khai blog đầu năm. Năm con Dê đến trên những bề bộn của năm cũ. Những ngày tháng tết có vẻ bình yên đang dần qua, và cuộc sống hỗn độn lại hiện hữu. Tết mà, sao lại không mơ mộng một chút...