Thèm mưa, Rain - the Beatles

Beatles rain


Cực ngắn.
Mưa phùn gió bấc mới qua chưa được bao lâu mà sao mình lại mong trời mưa đến thế...
Related
Life is too short
Nếu mai là ngày tận thế
Vì anh là dân chơi BK

Lập hạ. Hè đến cũng thật đột ngột. Mang lại cái nắng chói chang và bầu không khí oi bức ngột ngạt đến phát điên

Rain - BeatlesIf the rain comes they run and hide their heads
They might as well be dead
If the rain comes, if the rain comes
When the sun shines they slip into the shade
(When the sun shines down)
And sip their lemonade
(When the sun shines down)
When the sun shines, when the sun shines
Rain, I don't mind
Shine, the world looks fine

I can show you that when it starts to rain,
(When the Rain comes down)
Everything's the same
(When the Rain comes down)
I can show you, I can show you
Rain, I don't mind
Shine, the world looks fine
Can you hear me, that when it rains and shines,
(When it Rains and shines)
It's just a state of mind?
(When it rains and shines)
Can you hear me, can you hear me?

Sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI
(Rain)
niaR
(Rain)
enihsnuS
beatles rain ha noi lut
Mưa đi mưa đi

Related