Science lovers


Related
Breaking Supersonic barrier
Mysterious Universe
Sư tàu đey
Spending just a little love on science
Tình iêu khoa học của con người thật vĩ đại ;)) ae vào mà học tập nhé ...Euler equation - đẳng thức này là sự kết hợp hay đến kì là của các hằng số


this integration-love 's for wat? tính con tích phân bất định này đi


Đồng hồ của kẻ say mê toán học


Lại 1 đẳng thức hay cho các hằng số : vận tốc ánh sáng, độ từ thẩm và hs điện môi


Schrodinger equation - pt cơ bản của cơ học lượng tử


principle of uncertainty - Nguyên lí bất định Heisenberg


Feynman diagram


Maxwell equations


Solar system by an astronomy-lover


Einstein idol


Iêu nổi các ẻm này hem :))

Related