Starcraft - Terran theme


Long trọng giới thiệu cho ae nghiền món Star bộ sản phẩm độc đáo này :)>- : đó là bộ theme Terran

Theme làm thay đổi quá trình hiển thị hệ điều hành từ nhạc khởi động máy, icon của My Computer, Rec ... kể cả con chuột mang đặc sắc kiểu Starclick to Download


Sau khi tải về:
- ae extract .zip
- Run file 'Starcraft Terran 16-Bit Highcolor' (w theme file)
- Reboot
(nếu ko thík chuyển đổi hết, ae có thể change = tay như Mouse hay Win Sounds n Audio device)

Gud luck ;)

Comments

Popular Posts

Harvest Moon - Trăng rằm mùa gặt

Đi nữa, hay quay về