Monsters from the ocean


(Dantri.com)
They're strange, with their mysterious and some hideous form, they make us disgusting..

Những loài sinh vật biển dưới đây được ví như người ngoài hình tinh bởi hình dáng kỳ quái, lạ lùng của chúng.
kinh chưa :-&

Related