Mục lục: Vũ trụ trong một vỏ hạt

Một trong những cuốn thích nhất :x tớ up lên đọc online cho tiện


The Universe in a nutshell - Stephen Hawking
vu tru trong mot vo hat
Download ebook
password : pikarock

or view online:

Mục lục online
Lời nói đầu
Chap.1 Lược sử về thuyết tương đối
Chap.2 Hình dáng của thời gian
Chap.3 Vũ trụ trong một vỏ hạt
Chap.4 Tiên đoán tương lai
Chap.5 Bảo vệ quá khứ
Chap.6 Tương lai của chúng ta? Có thể như Startrek hay không?
Chap.7 Màng vũ trụ mới
hết

chúc ngon miệng

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Harvest Moon - Trăng rằm mùa gặt