Posts

Showing posts from December, 2014

John Lennon: hãy ước mơ, dù sợ hãi

Nhân ngày mất của John, dành tặng các bạn độc giả một bài viết cũ khá lâu rồi trên báo SGTT viết về cái ngày định mệnh 8.12.1980 ấy. Ngày âm nhạc chết...